ÚOCHB

Skupina Pavlíny Maloy Řezáčové

Strukturní biologie
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Naším cílem je identifikovat a validovat klíčové biologické interakce s rolí v lidských patologiích, jež by se mohly stát cílem terapeutické intervence. S ohledem na tento cíl se zaměřujeme na detailní pochopení molekulárních mechanismů různých biologických procesů s využitím prostředků integrativní strukturní biologie. Získanou strukturní informaci využíváme nejen k osvětlení a také pro modulaci biologických funkcí bílkovin a jejich komplexů. Kromě práce na vlastních výzkumných projektech též aktivně sdílíme naše odborné znalosti díky řadě spoluprácí.

image
Structural insight into DNA recognition by bacterial transcriptional regulators of the SorC/DeoR family
Acta Crystallographica Section D: Structural Biology 77 (11): 1411-1424 (2021)
Identification of specific carbonic anhydrase inhibitors via in situ click chemistry, phage-display and synthetic peptide libraries: comparison of the methods and structural study
RSC Medicinal Chemistry 1 (14): 144–153 (2023)