ÚOCHB

Skupina Pavlíny Maloy Řezáčové

Strukturní biologie
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Naším cílem je identifikovat a validovat klíčové biologické interakce s rolí v lidských patologiích, jež by se mohly stát cílem terapeutické intervence. S ohledem na tento cíl se zaměřujeme na detailní pochopení molekulárních mechanismů různých biologických procesů s využitím prostředků integrativní strukturní biologie. Získanou strukturní informaci využíváme nejen k osvětlení a také pro modulaci biologických funkcí bílkovin a jejich komplexů. Kromě práce na vlastních výzkumných projektech též aktivně sdílíme naše odborné znalosti díky řadě spoluprácí.
image